SBODeAkkerWerkendam-nieuw

Een veilige plek om te leren op SBO De Akker in Werkendam

SBO De Akker in Werkendam is een reformatorische school voor speciaal basisonderwijs. Op onze school neemt de Bijbel een centrale plaats in en is de basis voor het onderwijs aan de kinderen. Hoe vertalen we dit in de dagelijkse praktijk? Door samen te luisteren naar de Bijbel en ons daardoor te laten leiden in ons bezig zijn. Zo willen wij met de kinderen omgaan, hen helpen en onderwijzen. Onze hulp en zegen is daarbij van de HEERE onze God te verwachten, Die alleen de wasdom geeft.

SBO De Akker Werkendam telt 6 groepen. De jongste groepen bestaan uit kleuters. Daarnaast zijn er de groepen 3 tot en met 8, net als in het reguliere basisonderwijs. In onze school hebben we ook een groep die de Tuinfluiter heet. De kinderen in deze groep werken niet methodisch, maar vooral ervaringsgericht. We gebruiken daarbij passende leerlijnen. De groepen zijn zoveel mogelijk gevormd op basis van leeftijd. Verder spelen niveau en sociaal-emotionele ontwikkeling een rol bij de plaatsing in een bepaalde groep. We werken met niveaugroepen binnen de klas en met klassendoorbrekende differentiatievormen (bij rekenen, spelling, lezen en in sommige gevallen ook bij taal).

Werken op SBO De Akker in Werkendam?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van onze school: SBO de Akker - Werkendam