de-nieuwe-beer-dordrecht-2.jpg

Onderwijs en zorg voor leerlingen van 6 tot en met 16 jaar.

Kinderen die vastlopen in het onderwijs, kinderen die uitvallen en thuiszitten. Steeds meer scholen hebben ermee te maken en zoeken naar mogelijkheden om deze leerlingen (weer) deel te laten nemen aan het onderwijs. Buitengewoon Onderwijs kan daarin een belangrijke rol spelen.

Leerlingen die Buitengewoon Onderwijs volgen, komen zowel vanaf de basisschool als vanuit het Gespecialiseerd Onderwijs. Hun problematiek kan leiden tot heftig gedrag, is zeer divers en varieert van autisme, adhd, hechtingsstoornissen tot trauma, negatief zelfbeeld en faalangst. Er zijn ook kinderen zonder diagnose die Buitengewoon Onderwijs volgen, omdat onduidelijk is wat er speelt. Voor alle kinderen geldt: er is een grote diversiteit in leervermogen.

Buitengewoon Onderwijs is een tussenstap; doel is om kinderen weer tot bloei te laten komen en terug te leiden naar het reguliere onderwijs. Hoeveel tijd dit in beslag neemt? Dat is per kind verschillend, maar in de regel werken we met kleine stapjes in de goede richting. Zicht krijgen op de problematiek van ieder kind vergt tijd. Soms ieen andere vorm van onderwijs nodig, dan denken we daarin mee. Sommige kinderen keren na enkele maanden terug. Anderen pas een half jaar.

Werken bij Buitengewoon Onderwijs 'De Nieuwe Beer'?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van stichting Zorgboeren Zuid-Holland