SBO-DeAkkerSliedrecht

Een veilige plek om te leren op SBO De Akker in Sliedrecht

SBO De Akker in Sliedrecht is een reformatorische school voor speciaal basisonderwijs. Op onze school neemt de Bijbel een centrale plaats in en is de basis voor het onderwijs aan de kinderen. Hoe vertalen we dit in de dagelijkse praktijk? Door samen te luisteren naar de Bijbel en ons daardoor te laten leiden in ons bezig zijn. Zo willen wij met de kinderen omgaan, hen helpen en onderwijzen. Onze hulp en zegen is daarbij van de HEERE onze God te verwachten, Die alleen de wasdom geeft.

SBO De Akker Sliedrecht telt 11 groepen. De jongste 3 groepen (Klaproos, Korenbloem en Kamille) worden samen met de Rank vorm gegeven. Daarnaast hebben we een midden- en een bovenbouw net zoals op de reguliere basisschool. Groepen zijn zoveel mogelijk gevormd op basis van leeftijd, maar niveau en sociaal-emotionele ontwikkeling spelen ook een rol bij plaatsing. We werken met niveaugroepen binnen de klas en met klassen-doorbrekende vormen (kinderen volgen dan bijvoorbeeld rekenen, spelling, lezen of taal in een andere klas op hun eigen niveau).

Werken op SBO De Akker in Sliedrecht?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van onze school: SBO De Akker - Sliedrecht