SBO-BeversluisschoolGouda

De Boomgaard Gouda

Drie Goudse scholen voor gespecialiseerd onderwijs gaan in het nieuwe schooljaar samen verder onder één naam. De Boomgaard reformatorisch gespecialiseerd onderwijs. Deze nieuwe naam – De Boomgaard – staat symbool voor groei en bloei van leerlingen, die onderwijs krijgen op een beschutte plek. Geworteld in Gods Woord, gericht op het dragen van vrucht.

Net als de huidige drie scholen, Samuëlschool ZML, Samuëlschool Gedrag en Beversluisschool, geven medewerkers onderwijs vanuit zes kernwaarden. Vertrouwen, verbondenheid, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, bekwaamheid en barmhartigheid.

Vertrouwen op God en vertrouwen op elkaar is de basis om iedere schooldag te werken aan de ontwikkeling van leerlingen. We zijn geen losse individuen, maar stáán samen ergens voor en krijgen voeding uit dezelfde bron. Zoals bomen in de boomgaard.

Voor dit vertrouwen is verbondenheid nodig, met God door Jezus Christus, met collega’s, met je naasten en met jezelf. Om samen gevoed te worden en vrucht te dragen.

Vertrouwen gaat niet zonder verantwoordelijkheid nemen: antwoord geven op je roeping en trouw zijn in het uitvoeren van taken. Zoals een tuinier zorgt voor de wijngaard of een herder voor de kudde.

De grond voor verantwoordelijkheid is eigenaarschap. Er zijn kinderen - ónze leerlingen - aan onze zorgen toevertrouwd. Een hoge roeping die we in biddend opzicht mogen volgen.

Zo’n roeping vraagt om de houding van bidt en werkt. Dat werken doen we deskundig en bekwaam, expertise met elkaar delend. Zodat de schooltijd van leerlingen een vruchtbare tijd voor ze is. Ook in geestelijk opzicht.

En als een rode draad door alle kernwaarden heen loop de barmhartigheid. Mild en liefdevol kijken en handelen, zoeken naar herstel als dat nodig is. Geduldig en voorzichtig omgaan met kinderen, zoals een tuinier met jong gewas.

Als deze zes kernwaarden levende werkwoorden worden in de schoolpraktijk van alledag, mogen we opziend naar Hem, uitzien naar vrucht op onze arbeid.