vacatures smal.jpg

Gezocht: Invalkrachten SBO De Wijngaard

Algemene informatie:

 • De Wijngaard is een school voor speciaal basisonderwijs. Dit is onderwijs voor kinderen, die om de één of andere reden niet verder kunnen op het reguliere onderwijs. 
 • De Wijngaard heeft 11 groepen, bestaande uit: 2 JRK-groepen, 1 cluster-IV groep en 8 SBO groepen. 
 • Onze kernwaarden zijn: Verbinden, ontspannen, veiligheid, ontwikkelen en verantwoordelijkheid, gegrond op 'Liefde, geloof en hoop'. 

Wij zoeken collega's, die:

 • Oog en hart hebben voor kinderen, waar de ontwikkeling en opvoeding niet vanzelf gaan; 
 • Uitgaan van wat een kind kan, daarbij aansluit en het kind een stap verder helpt; 
 • Samen met anderen de schouders willen zetten onder de ontwikkeling en begeleiding van onze leerlingen; 
 • Zich positief verbonden voelen met het reformatorisch onderwijs; 
 • In staat en bevoegd zijn om kwalitatief goed onderwijs te geven. 

Wie bieden:

 • Een werksfeer, waarbij aandacht voor en werken met elkaar als belangrijk wordt ervaren; 
 • Coaching en begeleiding, die we in overleg vormgeven; 
 • Op diverse momenten ondersteuning door een onderwijsassistent(e); 
 • Een functie in schaal LC (Leerkracht) of schaal 5 (onderwijsassistent(e).
SBODeAkkerWerkendam-nieuw

Informatie over de vacature

 • We zijn op zoek naar leerkrachten en onderwijsassistenten die kunnen invallen 
 • Voor leerkrachten betreft dit de lesgevende taken aan een hele groep. In voorkomende gevallen vragen we aan invalleerkrachten om aan kleine(re) groepjes les te geven. 
 • Voor onderwijsassistenten betreffen dit alle voorkomende werkzaamheden als onderwijsassistent(e). Bv: kleine groepjes lesgeven, individuele leerlingen hulp, ondersteunende werkzaamheden voor de leerkrachten, etc. 

Voor verdere informatie over deze kun je terecht bij de teamleider, de heer M. Braal  Tel: 0180-615151 (school). Het brengen van een kennismakingsbezoek aan onze school is uiteraard altijd mogelijk en wordt op prijs gesteld. 

Je sollicitatiebrief met zakelijke en kerkelijke referenties kun je mailen t.a.v. dhr. M. Braal naar m.braal@dewijngaardsbo.nl.