ZML-SamuelschoolGouda

ZML Samuëlschool in Gouda: werken aan optimale groei

De Samuëlschool in Gouda is een reformatorische school voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Op onze school werken wij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ieder kind heeft gaven en talenten ontvangen van de Heere God, ieder kind is uniek en waardevol! Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de behoeften van iedere leerling. In onze groepen leren we vanuit de praktijk. Ook sluiten we aan bij de belevingswereld van onze zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen.

Naast de leervakken en het aanleren van praktische vaardigheden besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Het aanleren van sociale vaardigheden en sociale redzaamheid krijgt een grote plaats. In ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op zijn of haar toekomstige plaats in de maatschappij. Dat kan vervolgonderwijs zijn, dagbesteding of werk. Het onderwijs is geslaagd als het kind op zijn of haar niveau wordt aangesproken en wordt gestimuleerd om te groeien in een veilig klimaat. Onderlinge afstemming en samenwerking met ouders en verzorgers vinden wij belangrijk, maar ook met anderen die bij de zorg voor een kind betrokken zijn. Dit sluit aan bij ons motto: ieder kind is uniek en waardevol, samen werken wij aan optimale groei!

We zien het als ons doel om bij te dragen aan de vorming van onze leerlingen, tot eer van God, zodat ze met de gaven die ze van de Heere hebben ontvangen, een plek in kerk en samenleving kunnen innemen. We zien het verder als doel om leerlingen tot Christus te brengen. Daarbij willen we aansluiten bij de mogelijkheden van onze leerlingen. De Bijbel, het Woord van God, is de Bron waaruit we werken en onderwijs geven. We leren de leerlingen eerbied voor God, respect voor de naaste en zorg voor onze omgeving. Het Bijbelse fundament van de school wordt ook zichtbaar in het doorgeven van Bijbelverhalen, het zingen van psalmen en Bijbelse liederen en in vieringen rond de christelijke feestdagen.
 

Werken op de ZML Samuëlschool in Gouda?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van onze school: ZML Samuëlschool - Gouda