ZML-DeRankSliedrecht smal

Leren vanuit de praktijk op ZML De Rank in Sliedrecht

ZML De Rank in Sliedrecht is een reformatorische school voor speciaal onderwijs. Op onze school staan de behoeften van de leerlingen centraal. We streven naar een ontspannen en veilige sfeer waarin iedere leerling zich geaccepteerd weet. We leren vanuit de praktijk en sluiten aan bij de belevingswereld van onze zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen.

Ons hoofddoel? Leerlingen tot Christus brengen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs zijn er beperkingen, maar voor God mogen ze leven met hun eigen gaven en mogelijkheden. We sluiten aan bij de talenten die ze gekregen hebben en dagen hen in ons onderwijs uit om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Zo willen we de leerlingen voorbereiden op hun plaats in de samenleving. Het Bijbelse fundament van de school wordt verder zichtbaar in het doorgeven van Bijbelverhalen, het zingen van psalmen en geestelijke liederen en in vieringen rondom de christelijke feestdagen.

Werken op ZML De Rank in Sliedrecht?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van onze school: ZML De Rank Sliedrecht