SBO-BeversluisschoolGouda

Kinderen komen tot bloei op de SBO Beversluisschool in Gouda

De Beversluisschool in Gouda is een reformatorische school voor adaptief onderwijs waar kinderen zich in veilige omgeving kunnen ontwikkelen en tot bloei komen. Ons streven is een school te zijn die:

  • een veilige omgeving biedt voor kinderen met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften
  • zorgdraagt voor eenheid binnen het team vanuit gedachte: samen staan we voor dezelfde zaak
  • zo goed mogelijk probeert af te stemmen op de mogelijkheden en gaven van de kinderen

Onze leerlingen hebben een cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand opgelopen als gevolg van 

  • een beneden-gemiddelde intelligentie 
  • een gediagnosticeerde gedragsstoornis of kenmerken hieraan gerelateerd een lichamelijke beperking
  • dyslexie
  • een combinatie van bovengenoemde factoren

En voor leerlingen t/m 7 jaar zijn er twee kleutergroepen: een structuur- en een klimaatgroep. Bij binnenkomst wordt gekeken welke groep voor het kind het meest passend is.
 

Werken op de SBO Beversluisschool in Gouda?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van onze school: SBO Beversluisschool