SO4-SamuëlschoolGouda smal

Eigen mogelijkheden bereiken op de Samuëlschool Gedrag in Gouda

"Begrijp je mij écht? Zie jij de behoefte achter mijn gedrag?" Daarom heeft de Samuëlschool sinds 2012 ook een onderwijsvoorziening voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (voorheen cluster 4).

Ons verlangen is dat onze leerlingen opbloeien (gaan floreren) en tot hun recht mogen komen. Naar onze overtuiging begint dit als kinderen leren om hun vertrouwen op God te stellen en voor Hem te leven én als ze op een goede wijze leren omgaan met hun gedragsbeperkingen.
In ons onderwijsaanbod willen we hier zo goed mogelijk aan tegemoet komen, door af te stemmen op wat elk kind nodig heeft en waar zijn of haar belangstelling en potentie ligt. We willen bereiken dat elke leerling het resultaat behaalt dat past bij hun mogelijkheden. Ons onderwijs is dan ook zoveel mogelijk adaptief èn opbrengstgericht.

Dit handelingsgericht werken vraagt van ons maatwerk en telkens afstemmen op de behoefte en omstandigheden. We stimuleren hierbij eigenaarschap bij het kind vanuit de grondhouding om het kind, inclusief het soms lastig verstaanbare gedrag, écht te willen begrijpen. Wij werken in onze aanpak toe naar een uitstroom naar het reguliere voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs of lwoo, uitzonderingen nagelaten) waarbij we de overgang intensief begeleiden.

Werken op de Samuëlschool Gedrag in Gouda?

Welkom! Klik hier voor de vacatures.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van onze school: Samuëlschool Gedrag