Klimop.jpg

De Klimop: Samen zoeken we de weg omhoog

Jongeren zijn naast behandeling bij De Hoop dagelijks drie lesuren aan het werk voor school. In de kleine klas (10 tot 15 leerlingen) van De Klimop Onderwijs-zorgvoorziening Dordrecht geven de docent en de onderwijsassistent individuele en persoonlijke begeleiding. Leerlingen zijn zelfstandig aan het werk, gericht op eigen doelen. De Klimop is een onderwijszorgvoorziening en onderdeel van SO Randstad. Deze reformatorische scholengroep is gericht op gespecialiseerd onderwijs en heeft veel kennis in huis op dit specifieke gebied.

o

De lessen op De Klimop geven jongeren structuur, dragen bij aan hun zelfvertrouwen en voorkomen achterstanden in hun schoolwerk. Samen met de behandelaars van De Hoop zoeken lesgevers naar de weg omhoog. Een vader schreef: "Dankzij de voortreffelijke steun en begeleiding van De Klimop, heeft onze zoon kans gezien grote stappen te zetten in het omgaan met zijn angst."

o